امروز جمعه , ۲۳ آذر , ۱۳۹۷ شما در گنجینه فایل های دیجیتالی | ناب ترین فایل های دیجیتالی با پاسخنامه تستی هستید.

دانلود طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی - گنجینه فایل های دیجیتالی | ناب ترین فایل های دیجیتالی با پاسخنامه تستیگنجینه فایل های دیجیتالی | ناب ترین فایل های دیجیتالی با پاسخنامه تستی

مطالب محبوب

مطالب جدید

دانلود طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی گاوداری شیری ۳۰ راسی

 

کلیات پرورش گاو

تاریخچه

       بشر اولیه که سالیان درازی را بصورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش مینمود رفته رفته در صدد برآمد برای مواقعی که دسترسی به شکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص داده بود بتدریج رام و اهلی سازد . کم کم در اثر تماس مداومی که بدین طریق با گاو ،بز و میش کوهی حاصل کرد علاوه بر فوائد گوشت از مزایای شیر هم برخوردار شد و پس از قرون متمادی هنگامیکه شهرنشین شد در گوشه خانه و کاشانه ای که برای خود میساخت جای مخصوصی هم برای نگاهداری گاو ترتیب داد . بعقیده مارشاک اهلی کردن حیوانات ۸ هزار سال قبل از میلاد مسیح ابتدا در خاورمیانه انجام شده است .

     پرورش گاو در اعصار جدیدتر چنانچه از روی نقوش و کتب یونانی ،مصری و چینی و ایرانی مشهود میباشد از اهمیت ویژه ای برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطی و دوره رنسانس در کشورهای اروپائی بعلت پیشرفت علم از یکطرف و استعداد زمین و شرایط مساعد جوی مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تکثیر یافت ولی چون سیل بنیان کن بیماریها بخصوص طاعون گاوی که همواره از کشورهای آفریقائی یا مرکز آسیا سرچشمه میگرفت تلفات و خسارات زیادی به گاوداریهای اروپائی وارد میکرد لذا دانشمندان درصدد برآمدند مانند مسائل پزشکی برای جلوگیری از بیماریهای دام نیز دانشکده هائی تاسیس کنند . از اینرو فرانسویان در ۲۱۰سال قبل اولین دانشکده را در لیون افتتاح کرده و کم کم دانشجویانی از سایر کشورها باین دانشکده اعزام شده و در مراجعت به تاسیس دانشکده های دامپزشکی متعدد در کشورهای خود همت گماشتند .

 

قسمتی از طرح مورد نظر:

 

جدول شماره ۱ – ساختمانها

شرح تعداد/مقدار

(متر مربع یا درصد)

مشخصات ارزش واحد ریال ارزش کل هزار ریال
احداث سوله جایگاه گاو مولد ۱۵۰ احداث سوله ۴۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
احداث باکس فری استال برای پرورش گاو شیرده ۳۰ احداث باکس فری استال ۶۵۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰
جایگاه نیمه باز برای پرورش تلیسه ۹۰ دیوار آجری، سقف خرپا فلزی، پوشش ایرانیت، کف بتن، سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰
احداث جایگاه گوساله ۳-۶ ماه نر و ماده ۶۷٫۵ دیوار آجری، سقف خرپا فلزی، پوشش ایرانیت، کف بتن، سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۵۵۰۰۰۰ ۳۷۱۲۵
احداث جایگاه گوساله ۶ تا ۱۲ماه نر و ماده ۷۵ دیوار آجری، سقف خرپا فلزی، پوشش ایرانیت، کف بتن، سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۵۵۰۰۰۰ ۴۱۲۵۰
احداث جایگاه گوساله ۳۰ احداث ۱۰ باکس انفرادی به مساحت ۳۰ متر مربع کف بتن، دیوار آجری سیمانکاری داخل و خارج ۲۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰
زایشگاه ۵۰ احداث ۴ باکس زایش به ابعاد ۵/۳*۵/۳ متر مربع و راهروها دیوار آجری، سقف خرپا فلزی، پوشش ایرانیت، کف بتن، سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۵۵۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰
بیمارستان ۵ دیوار آجری، سقف خرپا فلزی، پوشش ایرانیت، کف بتن، سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۵۵۰۰۰۰ ۲۷۵۰
انبار کنسانتره ۴۰ دارای اسکلت فلزی دیوارجینی و نصب در و پنچره، کف بتن ،سیمانکاری داخل و خارج و برق کشی ۶۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰
هانگار علوفه ۶۵ اسکلت فلزی، خرپا فلزی پوشش ایرانیت و کف ۳۰ سانیمتر بالا آمده و بتن کاری شده ۴۵۰۰۰۰ ۲۹۲۵۰
سیلو ۹۲ به ارتفاع یک متر داخل زمین و ۲ متر روی زمین آجر چینی سیمانکاری بتن، کف ایجاد شده و جاهک فاضلاب ۳۵۰۰۰۰ ۳۲۲۰۰
دفتر اداری و مدیریت ۱۹ دیوار آجری، سقف تیرآهن با پوشش ایرانیت، سفیدکاری برق و آبرسانی ودارای سرویس بهداشتی ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰
واحد مسکونی ۳۲ دیوار آجری، خرپا فلزی با پوشش ایرانیت، سفیدکاری وبرق ؤ ابرسانی و دارای سرویس بهداشتی ۱۲۰۰۰۰۰ ۳۸۴۰۰
محوطه عملیات دامپزشکی ۱۶ کف بتن، نرده‌کشی باکس بندی انفرادی ۹۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰
سالن شیردوشی ۳۴ دیوار آجری، سقف تیرآهن و ضربی، دارای چاله شیردوشی کاشیکاری و موزاییک برق کشی، آبرسانی و فاضلاب ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰
سالن انتظار و محل جمع‌آوری شیر

(سردکردن شیر و موتورخانه)

۲۵ دیوار آجری، سقف تیرآهن و ضربی، پوشش ایرانیت ، کاشیکاری و موزاییک برق و آبرسانی نصب در و پنجره و ۴۵۰۰۰۰ ۱۱۲۵۰
محوطه سازی ۱۰۰ تسطیح، شن‌ریزی، بتن‌کاری و محوطه خیابان ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
جمع ۴۶۱۸۲۵
هزینه پیش بینی نشده ۳ درصد ۱۳۸۵۴
جمع کل ۴۷۵۶۷۹

 

 

جدول شماره ۹ – مصرف خوراک به کیلوگرم در سال اول با توجه به ترکیب گله

ترکیب گله متولد روز سبوس گندم سیلوی ذرت جو یونجه کنحاله تخم پنبه کنسانتره کاه گندم سنگ آهک جوش شیرین مکمل DCP زئولیت شیر
گاو شیرده                        ۲۹   ۳۶۵ ۳۴۹۳۱ ۸۴۶۸۰ ۳۱۷۵۵ ۳۱۷۵۵ ۱۵۸۷۸ ۱۴۸۱۹ ۱۶۹۳۶ ۳۱۷۶ ۱۲۷۰
جوانه نر                            ۱           ۳۶۵ ۳۶۵ ۱۴۶۰ ۳۶۵ ۷۳۰ ۱۸۳ ۷۳۴ ۱۲۰۵
گوساله شیرخوار                 ۲۴     ۸۰ ۳۸۴ ۳۸۴ ۷۶۸۰
گوساله ۳-۶ ماهه                   ۲۴       ۱۰۵ ۳۷۸۰ ۸۸۲۰ ۱۵۱۲ ۱۲۶۰ ۱۷۶۴ ۱۰۰۸ ۱۵۱ ۱۲۶ ۱۲۶ ۳۷۸
کوساله نر ۶-۱۲ ماهه            ۱۲ ۱۸۰ ۵۴۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۷۲۸ ۱۷۲۸ ۲۱۶۰ ۱۰۸۰ ۱۰۸ ۱۳۰ ۱۵۱ ۴۳۲
گوساله ماده ۶-۱۲ ماهه           ۱۲ ۱۸۰ ۳۰۲۴ ۶۴۸۰ ۴۳۲۰ ۲۱۶۰ ۲۱۶۰ ۲۸۰۸
جمع کل ۴۷۵۰۰ ۱۱۲۲۴۰ ۳۹۶۸۰ ۳۸۰۱۷ ۲۲۱۴۵ ۱۵۹۳۷ ۲۳۰۳۷ ۳۱۷۶ ۱۵۲۹ ۲۵۶ ۲۷۷ ۸۱۰ ۷۶۸۰

برگ یونجه و کنسانتره جهت گوساله های شیرخوار از حدود یک ماهگی پیشنهاد می‌گردد وزن گاو شیرده در سال اول شیردهی ۵۰۰ کیلوگرم و در سال دوم ۶۰۰ کیلوگرم و از سال سوم به بعد ۷۰۰ کیلوگرم لحاظ گردد

 

جدول شماره ۱۷– مخارج سالانه در سال دوم

شرح ارزش به هزار ریال
هزینه استهلاک به شرح جدول شماره ۴ ۱۳۰۳۸۵
سرمایه در گردش به شرح جدول شماره ۵ ۱۴۴۴۹۳
هزینه خوراک مطابق جدول شماره ۱۶ ۱۳۵۹۷۹
درصد بهره‌ سرمایه در گردش + خوراک(۲ ماه منظور شده است) ۷۳۱۱
جمع ۴۱۸۱۶۸

جدول شماره ۱۸ – درآمد طرح در سال دوم

شرح بهای واحد به ریال تولید سالیانه ارزش به هزار ریال
فروش شیر ۳۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰
فروش گوساله ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۶۰۰۰۰
فروش کود ۳۵ ۴۱۰۰۰۰ ۱۴۳۵۰
جمع ۵۹۶۳۵۰

جدول شماره ۱۹ محاسبه سود و زیان در پایان سال دوم

شرح ارزش به هزار ریال
درآمد سال دوم به شرح جدول شماره ۱۸ ۵۹۶۳۵۰
مخارج سال دوم به شرح جدول شماره ۱۷ ۴۱۸۱۶۸
سود ناخالص ۱۷۸۱۸۲

 

در صورت بروز مشکل در پرداخت ، به پیامک گیر ۲۰۰۰۲۲۲۲۴۰۶۶۰۰ پیامک دهید(پاسخ گویی در کمتر از ۵ دقیقه)

 

RIAL 30,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

 

قیمت : 3000 تومان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

برچسب ها

مطالب مشابه با این مطلب

logo-samandehi
کد آمار